logo

Welkom

Stichting InduSym is opgericht om bedrijven te helpen bij de transitie naar een circulaire economie. Ons speerpunt is het realiseren van industriële symbiose met behulp van de gelijknamige softwaretool InduSym.

Reststromenmarktplaats

Via ons platform kunt u de reststromen van uw bedrijf aanbieden aan bedrijven die deze als grondstof willen gebruiken, of zelf een grondstof invoeren waar u naar op zoek bent. Vervolgens wordt u automatisch gematcht met een bedrijf of kunt u zelf op zoek in de database naar een uitwisseling.


Reststromenmarktplaats

Deelplatform

Naast materialen kunt u ook voertuigen, gereedschappen, ruimte, diensten of zelfs personeel uitwisselen. Heeft u een vorkheftruc die u niet vaak gebruikt en af en toe wilt verhuren? Zit een deel van uw personeel periodiek zonder werk? Of zoekt u een busje tegen een redelijke vergoeding? Dit kan allemaal op het deelplatform worden aangeboden en gevraagd.


Deelplatform Hoe werkt het?

Wat is Industriële symbiose?

Industriële symbiose is een vorm van circulaire economie: de reststroom van één bedrijf wordt de grondstof van een ander bedrijf. Met voldoende van deze uitwisselingen ontstaan er ketens waar de waarde van een materiaal optimaal benut wordt. Samenwerkende bedrijven kunnen goedkoper aan materialen komen zonder nieuwe grondstoffen te verbruiken, of reststromen een nuttige bestemming geven terwijl ze besparen op afvalverwerking. Zo worden bedrijventerreinen veel efficiënter, economischer en duurzamer.

Industriele symbiose
infographic

Wat is InduSym?

Indusym is een online platform dat ontwikkeld is in samenwerking met de TU Eindhoven. Met behulp van een gebruiksvriendelijke en doelgerichte software, worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. Bedrijven waarop een match gevonden wordt, kunnen met elkaar in contact komen om een symbiotische uitwisseling in de praktijk te brengen. Instanties zoals parkmanagement en overheidsorganisaties kunnen de software gebruiken om kennis op te doen over een gebied en daarmee projecten opstellen die de circulaire economie verbeteren.

Hoe werkt Indusym?

1. Registreer hier voor een gratis account.
2. Zet uw grondstoffen en reststromen in de database.
3a. Ontvang berichten over matches met andere bedrijven.
3b. Of zoek zelf in de database naar interessante materialen.
4. Raak met een ander bedrijf in gesprek om een uitwisseling tot stand te brengen.

Indusym is

SNEL

Een lijst van materialen kan al binnen een halfuur worden ingevoerd. Meer tijd aan uw lijst besteden kan de kans op een match vergroten, maar is niet vereist.

EENVOUDIG

De naam van een materiaal is al voldoende om gematcht te worden met een eventuele partner voor uitwisseling.

WINSTGEVEND

In plaats van te betalen voor uw afval kunt u er juist geld mee verdienen, en de materialen van een ander bedrijf zijn wellicht een goedkopere bron van grondstoffen.

VERTROUWELIJK

Uw gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en blijven anoniem tot u contact legt met een mogelijke partner.

DUURZAAM

Het gebruiken van reststromen bespaart grondstoffen en er komt minder afval in het milieu.

VERBINDEND

U komt gemakkelijk met andere bedrijven in contact. Dit kan leiden tot materialenuitwisseling, maar ook andere vormen van samenwerking.

Sign up

Bij interesse kunt u vrijblijvend een account aanvragen.

Contact